VERHUUR

Een huis of appartement verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. Als verhuurder wil u zo snel mogelijk een goede huurder vinden, maar u kent niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken. Daarnaast moet er bij het verhuren van een eigendom veel tijd gespendeerd worden aan bezoeken en selecties. Wij nemen deze taken graag voor onze rekening.

Traditionele verhuurmethode

BM Immo biedt u 2 verhuurmethodes aan, nml de traditionele verhuurmethode en beheer.

1. Traditionele verhuurmethode

De meest voorkomende vorm van verhuring. Als verhuurder doet u beroep op ons en wij zoeken een geschikte huurder. Eens een huurder is gevonden, zorgen wij voor de afhandeling van het dossier.

Concreet houdt dit volgende stappen in:

Marktconforme waardebepaling
Dankzij mijn ervaring ken ik de markt in uw regio door en door waardoor een correcte huurprijs kan worden bepaald conform aan de marktwaarde. Dit garandeert een snelle verhuur met maximale huuropbrengsten!

Gerichte en efficiënte publiciteitsvoering
BM Immo gaat tot het uiterste om uw pand te verhuren via gerichte marketing. Uw pand wordt gepubliceerd op de toonaangevende vastgoedportaalsite van België, social media en natuurlijk ook op onze eigen website.  

Aanvragen EPC
Zonder EPC (EnergiePrestatieCertificaat) is eender welke vorm van publiceren verboden. Daarom kan ik de volledige organisatie hiervan op mij nemen. Samen met onze energiedeskundige garanderen we een snel verloop.

Bezoeken
De bezoeken met alle kandidaat-huurders gebeurt steeds en in samenspraak met de uittredende huurder of u, de eigenaar.

Screening kandidaten naar geloofwaardigheid en solvabiliteit
Niet alle kandidaat-huurders zijn even betrouwbaar! Alle kandidaat-huurders worden door ons voorafgaand doorgelicht ter controle van hun solvabiliteit en geloofwaardigheid voor het ondertekenen van de huurovereenkomst.

Opmaken huurovereenkomsten
Het spreekt voor zich dat ik als vastgoedmakelaar een waterdicht huurcontract opmaak en dit volgens de wettelijke bepalingen.

Coördinatie van de plaatsbeschrijvingen
Een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht. Om geschillen beter te kunnen aanpakken, wordt dit uitgevoerd door een onafhankelijk expert.

Controleregeling geblokkeerde huurwaarborg, automatische betalingsopdracht en brandverzekering
Voor sleuteloverdracht aan de huurder dienen volgende zaken door de huurder in orde gebracht te worden: oa. eerste maand huur, al dan niet syndickosten, plaatsbeschrijving, huurwaarborg, brandverzekering... Uiteraard wordt dit uitvoerig gecontroleerd door onze diensten.

Jaarlijkse indexering (optie)
Jaarlijkse indexering is geen standaardservice. Als de verhuurder ervoor kiest om een beroep op ons wenst te doen om de indexatie jaarlijks uit te voeren, dan kan dit uiteraard besproken worden.

 

Zie ook Verhuur - Beheer

Beheer

Een huis of appartement verhuren loopt niet altijd van een leien dakje. Als verhuurder wil u zo snel mogelijk een goede en betrouwbare huurder vinden, maar kent u niet altijd de juiste kanalen om ze te bereiken. Daarnaast moet er bij het verhuren van een eigendom veel tijd gespendeerd worden aan bezoeken en selecties. Ik neem deze taken graag voor mijn rekening.

2. Beheer

De tweede manier van werken gaat een stap verder: naast de verhuring van het pand zorg ik ook voor de volledige opvolging. Concreet betekent dit dat we een geschikte huurder zoeken en ook het huurcontract opvolgen na de verhuring.

Opvolging beperkte herstellingswerken
Voor de algemene onderhouds- en kleinere herstellingswerken moet de huurder bij ons aankloppen. We zorgen ervoor dat dit dan zo snel mogelijk wordt afgehandeld zonder dat de verhuurder hiervoor gestoord wordt! Grotere kosten worden indien gewenst in onderling overleg met de eigenaar aangepakt!

Afhandeling waarborg bij uittreding huurder
Op het einde van de huurperiode organiseren we controle-rondgang, op die manier kunnen we eventuele schade vaststellen en de vrijgave van de waarborg te regelen.

Vraag hier vrijblijvende een offerte aan.

Zie ook verhuur - traditioneel